top of page

Mesafeli Satış Sözleşmesi

MADDE 1- TARAFLAR
SATICI 
Ticari Ünvanı : AHSEN TEKSTİL TİC. VE SAN. LTD. ŞTİ.
Adresi :
Telefon :
E-mail :
Web : www.telamor.com

ALICI
Adı – soyadı / Ünvanı :
Vergi Dairesi /
TC Kimlik/ Vergi No :
Adresi :
Telefon :
E-mail :

MADDE 2-SÖZLEŞMENİN KONUSU ve KAPSAMI
İşbu Mesafeli Satış Sözleşmesi ("Sözleşme") Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik'e uygun olarak düzenlenmiştir. İşbu Sözleşme'nin tarafları işbu Sözleşme tahtında Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik'ten kaynaklanan yükümlülük ve sorumluluklarını bildiklerini ve anladıklarını kabul ve beyan ederler. İşbu sözleşmenin konusu, Alıcı'nın, AHSEN TEKSTİL TİC. VE SAN. LTD. ŞTİ.'ye ("AHSEN TEKSTİL”) ait www.bidunyaperde.com ve/veya sunulan hizmete bağlı diğer alan adları üzerinden ("Websitesi”), Satıcıya ait ürünlerin satın alınmasına yönelik elektronik olarak sipariş verdiği, sözleşmede belirtilen niteliklere sahip malın satışı ve teslimi ile ilgili olarak Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin saptanması oluşturur.

MADDE 3 – SÖZLEŞME KONUSU MALIN TEMEL NİTELİKLERİ VE BEDELİ
Ürün/Ürünlerin cinsi ve türü, miktarı, modeli, rengi ve vergiler dahil satış bedeli ve teslimat bilgileri aşağıdaki gibidir: Ödeme Şekli ve Planı: Çevirimiçi sanal POS uygulaması üzerinden ..........Bankası kredi kartı ile ....ay .... (yazıyla ..............................................) TL aylık ödeme / peşin ........... TL ödeme
Teslimat Ücreti :

ALICI, Sipariş etmiş olduğu ürünlere ait bedeli ve aksi ayrıca kararlaştırılmamış ise gönderim masraflarını tam ve eksiksiz olarak AHSEN TEKSTİL hesabına ödemeyi taahhüt eder. ALICI, ödemeyi kredi kartları ve banka kartları ile yapacaktır. ALICI, aksi belirtilmedikçe satın alma sırasında firması ve fiyatı belirlenen kargo / ulaştırma ücretini ayrıca AHSEN TEKSTİL'e ödemek zorundadır. AHSEN TEKSTİL, standart dışı boyutlarda veya ağırlıklardaki ürün gönderimlerinde ya da kargo / ulaştırma bölgesi dışında kalan yerleşim yerlerine yapılan gönderimlerde ekstra kargo / ulaştırma ücreti talep etme hakkına sahiptir. Sevkiyat, (7) iş günü içinde tamamlanacaktır. 

Teslimat Adresi :
Teslim Edilecek Kişiler :
1.
2.
Fatura Adresi :

MADDE 4 - MALIN TESLİMİ VE TESLİM ŞEKLİ
Sözleşme Alıcı tarafından onaylanmakla yürürlüğe girmiş olup, Alıcı'nın Satıcı'dan satın almış olduğu Mal'ın Alıcı'ya teslim edilmesiyle ifa edilmiş olur. Mal, Alıcı'nın sipariş formunda ve işbu sözleşmede belirtmiş olduğu adreste bulunan kişi/kişilere teslim edilecektir.

MADDE 5 - TESLİMAT MASRAFLARI VE İFASI
Mal'in teslimat masrafları Alıcı'ya aittir. Satıcı, web sitesinde teslimat ücretinin kendisince karşılanacağını beyan etmişse, teslimat masrafları Satıcı'ya ait olacaktır. Malın teslimatı; Satıcı'nın stokunun müsait olması ve ödemenin gerçekleşmesinden sonra taahhüt edilen sürede yapılır. Satıcı Mal'i, Alıcı tarafından Mal'in sipariş edilmesinden itibaren en geç 30 (otuz) gün içinde teslim eder ve bu süre içinde yazılı bildirimle ek 10 (on) günlük süre uzatım hakkını saklı tutar. Herhangi bir nedenle Alıcı tarafından Mal bedeli ödenmez veya yapılan ödeme banka kayıtlarında iptal edilir ise, Satıcı Mal'in teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.

Alıcı'nın yanlış adres bildirmiş olması veya teslimat anında teslim almaktan kaçınması veya teslim işleminin Alıcının fiil ve davranışları nedeniyle gerçekleşmemesi hallerinde doğacak zarar Alıcı tarafından karşılanacaktır.

MADDE 6 - ALICININ BEYAN VE TAAHHÜTLERİ
Alıcı, Web sitesinde yer alan sözleşme konusu ürünün temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin olarak Satıcı tarafından yüklenen ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder. Alıcılar Tüketici sıfatıyla talep ve şikâyetlerini yukarıda yer alan Satıcı iletişim bilgilerinin yer aldığı kanallarla ulaştırabilirler.

Alıcı, işbu Sözleşme'yi ve Ön Bilgilendirme Formunu elektronik ortamda teyit etmekle, mesafeli sözleşmelerin akdinden önce Satıcı tarafından tüketiciye verilmesi gereken adres, siparişi verilen ürünlere ait temel özellikler, ürünlerin vergiler dahil fiyatı, ödeme ve teslimat bilgilerini de doğru ve eksiksiz olarak edindiğini teyit etmiş olur. Alıcı'nın, Sözleşme konusu Mal'i teslim almadan önce muayene edecek tahrip olmuş, ambalajı yırtılmış vb. hasarlı ve ayıplı Mali kargo şirketinden teslim alması halinde sorumluluk tamamen kendisine aittir. Alıcı tarafından kargo şirketi görevlisinden teslim alınan Mal'in hasarsız ve sağlam olduğu kabul edilecektir. Teslimden sonra Mal'in sorumluluğu ve hasarlar Alıcı'ya aittir. Mal'in tesliminden sonra Alıcı'ya ait kredi kartının Alıcı'nın kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşunun Mal bedelini Satıcı'ya ödememesi halinde, Alıcı kendisine teslim edilmiş olması kaydıyla Mal'i 3 (üç) gün içinde Satıcı'ya iade etmekle yükümlüdür. Bu halde teslimat giderleri Alıcı'ya aittir.

Alıcı satım sözleşmesinin akdedilmesi anında satım sözleşmesine konu ürünün rengini ve kodunu karşılaştırarak kabul ettiğini beyan ve taahhüt eder, bu doğrultuda alıcı sonradan ekran kalibrasyonu gerekçesini göstererek renk değişimi talebinde bulunmayacağını açık bir şekilde kabul etmiştir.

Alıcı, web sitesinde görmüş olduğu örneklerin profesyonel terziler tarafından işlenmiş ürünler olduğunu kabul ile satın alma işlemi sonrasında gerçekleştireceği işleme sonrasında farklılıklar olabileceğini kabul ve bayan etmiştir.

MADDE 7 - SATICININ BEYAN VE TAAHHÜTLERİ Satıcı, Sözleşme konusu Mal'in Tüketici Mevzuatına uygun olarak, sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri ve kullanım kılavuzları ile Alıcı'ya teslim edilmesinden sorumludur. Satıcı, mücbir sebepler veya nakliyeyi engelleyen olağanüstü durumlar nedeni ile sözleşme konusu ürünü süresi içinde teslim edemez ise, durumu Alıcı'ya mümkün olan en kısa sürede bildirmekle yükümlüdür Sözleşme konusu Mal, Alıcı'dan başka bir kişiye teslim edilecek ise, teslim edilecek kişinin teslimatı kabul etmemesinden Satıcı sorumlu tutulamaz.

MADDE 8 – CAYMA HAKKI 

Alıcı'nın hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin teslim aldığı veya sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 14 (ondört) gün içerisinde malı veya hizmeti reddederek sözleşmeden cayma hakkının var olduğunu ve cayma bildiriminin Satıcı'ya ulaşması tarihinden itibaren Satıcı'nın malı geri alacağını Satıcı taahhüt eder. Cayma hakkı bildirimi ve sözleşmeye ilişkin sair bildirimler satıcıya ait ve yukarıda belirtilen satıcı iletişim bilgileri kanalı ile gönderilebilecektir. Cayma hakkının kullanılması için bu süre içerisinde Satıcı'ya mevzuat hükümlerine uygun olarak bildirimde bulunulması şarttır. Cayma hakkının kullanılması halinde: a) Alıcı'ya veya onun bildirdiği yukarıda bilgisi bulunan üçüncü kişiye teslim edilen ürünün iade edilmesi zorunludur. b) 7 (yedi) günlük süre içerisinde iade edilecek ürünlerin kutusu, ambalajı, varsa standart aksesuarları varsa ürünle birlikte hediye edilen diğer ürünleri eksiksiz ve hasarsız olarak teslim edilmesi gerekmektedir. Cayma hakkının kullanılmasını ve bilginin ulaşımını takip eden 10 (on) gün içerisinde ürün bedeli Alıcı'ya ödediği şekilde iade edilir. Ürün Satıcı'ya iade edilirken, ürün teslimi sırasında Alıcı'ya ibraz edilmiş olan orijinal faturanın da iade edilmesi gerekmektedir. İade kargo bedeli Satıcı'ya aittir. Ürünle beraber iade edilecek olan faturanın iade bölümü doldurularak ve Alıcı tarafından imzalanarak iade edilecektir.

MADDE 9 – CAYMA HAKKININ KULLANILAMAYACAĞI HALLER
Cayma hakkı aşağıdaki hallerde kullanılamaz: 
a) Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, Tüketicinin onay ile hizmetin ifasına başlanan hizmet sözleşmeleri
b) Fiyatı borsa veya teşkilatlanmış diğer piyasalarda belirlenen mallara ilişkin sözleşmeler
c) Tüketicinin istekleri veya açıkça onun kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan, niteliği itibariyle geri gönderilmeye elverişli olmayan ve çabuk bozulma tehlikesi olan veya son kullanma tarihi geçme ihtimali olan malların teslimine ilişkin sözleşmeler
h) Ambalajı ve paketi açılmış olan ürünler ve mevzuat kapsamında cayma hakkının kullanılamayacağı sair durumlar.
Satım sözleşmesi konusu ürünün top halinde satışının yapılması halinde ürünün kuşağı / açılıp yırtıldığı takdirde iade işlemi kabul edilmeyecektir.

MADDE 10 – GİZLİLİK
AHSEN TEKSTİL tarafından ALICI'ya üyelik sırasında sunulan, ‘kredi kartı bilgilerinin AHSEN TEKSTİL tarafından saklanması' seçeneğinin ALICI tarafından kabul edilmesi halinde, ALICI buna rıza gösterdiğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Söz konusu bilgiler AHSEN TEKSTİL tarafından yasal amaçlar dışında kullanılmayacak, diğer üyelerle paylaşılmayacak olup, AHSEN TEKSTİL tarafından gizli tutulacaktır.

ALICI, kredi kart bilgilerinin, banka ve hesap bilgileri ile bunlara ait şifreleri 3.kişilerle paylaşmasından kendisi sorumludur. AHSEN TEKSTİL herhangi bir sorumluluk kabul etmez.

TARAFLAR, iş bu sözleşme gereği birbirleri hakkında elde ettikleri ticari sırları 3. Kişilerle paylaşmamakla yükümlü olduğunu, aksi halde doğacak zararlardan sorumlu olduğunu kabul beyan ve taahhüt ederler.

MADDE 11- KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI
Alıcı, rızası ile paylaşmış olduğu; "6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun” ve sair kanunlar kapsamında kişisel veri olarak tanımlanmış olan her türlü kişisel verinin; AHSEN TEKSTİL TİC. VE SAN. LTD. ŞTİ. tarafından muhafaza edilmesine, işlenmesine, 3. kişilere aktarılmasına, yurt dışına aktarılmasına, usulüne uygun yazılı bildirim yapılıncaya kadar muhafaza edilmesine açık bir şekilde rıza vermektedir. Bu kapsamda Veri sorumlusu sıfatı ile AHSEN TEKSTİL TİC. VE SAN. LTD. ŞTİ.. kişisel verileri sözleşmesel ilişki gereğince işleyeceğini, kişisel verilerin yurt içi ve yurt dışına nasıl ve kimlere aktarılacağını Alıcı'ya izah etmiş olmakla birlikte, kişisel veriler ile ilgili bilgi alma, silme, yok etme, düzeltme, itiraz etme, zarar giderim taleplerinin yazılı olarak ... ... ... adresinde bulunan şirket merkezine iletebileceği, ....com.tr uzantılı e-posta adresi ile talepte bulunulabileceği, gerek duyulması halinde ... ... no'lu telefon hattı ile iletişime geçilebileceği hususlarında müşteriyi bilgilendirmiştir.

MADDE 12 - SÖZLEŞMENİN FESHİ
AHSEN TEKSTİL, Sipariş edilen ürünlerin stokta bulunmaması, ALICI'nın ödeme yükümlülüklerini yerine getirmemesi ve ALICI'NIN İşbu sözleşmede belirtilen adresine teslimat yapılamaması ve sebep ve gerekçe bildirmeyeceği sair hallerde sözleşmeyi tek taraflı ve tazminatsız fesih etme hakkına sahiptir. Bu durumda AHSEN TEKSTİL, eğer ALICI tarafından ödeme yapılmışsa ürün bedelini ALICI' ya iade edecektir.

Sözleşmenin ALICI'nın kusuru nedeni ile fesih edilmesi halinde teslimat masrafları ALICI'YA aittir.

MADDE 13 - UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ 

1. TARAFLAR, İş bu sözleşmeden kaynaklan uyuşmazlıklarda İstanbul Anadolu Mahkemeleri Ve İcra Daireleri'nin yetkili olduğunu kabul ederler.

MADDE 14 - MAL/HİZMETİN FİYATI
Mal'In peşin veya vadeli fiyatı, peşinat fiyatı sipariş formunda yer almakla birlikte, sipariş sonu mail atılan örnek fatura ve ürün ile birlikte müşteriye gönderilen fatura içeriğinde mevcut olan fiyattır. AHSEN TEKSTİL tarafından yapılan indirimler, kuponlar ve sair satış fiyatına yansıtılır.

MADDE 15 - TEMERRÜD HALİ VE HUKUKİ SONUÇLARI
Alıcı, kredi kartı ile yapmış olduğu işlemlerinde temerrüde düşmesi halinde kart sahibi bankanın kendisi ile yapmış olduğu kredi kartı sözleşmesi çerçevesinde faiz ödeyecek ve bankaya karşı sorumlu olacaktır. Bu durumda ilgili banka hukuki yollara başvurabilir; doğacak masrafları ve vekâlet ücretini Alıcı'dan talep edebilir ve her koşulda Alıcı'nın borcundan dolayı temerrüde düşmesi halinde, Alıcı, borcun gecikmeli ifasından dolayı Satıcı'nın oluşan zarar ve ziyanını ödemeyi kabul eder.

MADDE 16 – BİLDİRİMLER ve DELİL SÖZLEŞMESİ
İşbu Sözleşme tahtında Taraflar arasında yapılacak her türlü yazışma, Kanunda sayılan zorunlu haller dışında, e-mail aracılığıyla yapılacaktır. Alıcı, işbu Sözleşme'den doğabilecek ihtilaflarda AHSEN TEKSTİL'in resmi defter ve ticari kayıtlarıyla, kendi veritabanında, sunucularında tuttuğu elektronik bilgilerin ve bilgisayar kayıtlarının, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini, bu maddenin Hukuk Muhakemeleri Kanunu ilgili maddesi anlamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

MADDE 17 - YÜRÜRLÜK 
17 (onyedi) maddeden ibaret bu Sözleşme, Taraflarca okunarak, Alıcı tarafından elektronik ortamda onaylanmak suretiyle akdedilmiş ve derhal yürürlüğe girmiştir.

SATICI[.]
ALICI

bottom of page